عکسهایی از برنامه فرود از دره کمجل


فرود از دره کمجل
به مناسبت پنجاه و پنجمین سال تاسیس باشگاه دماوند
تاریخ اجراء : 3 و 4 مرداد 87
نفرات شرکت کننده
حسن بیرجندی – سرپرست
افشین یوسفی- مسئول فنی
الهام شیرازی
پویان پاریاس
آرش رضوانی
محمد رضا پیراسته
مهرداد رضوانی
امیر قادریان
مهدی فراهانی
علی عزیزی
وحید نورانی
مجتبی ابراهیم زاده
فریبرز هوتم

0 comments: