گزارش بازدید از غار دانیال


منطقه: شهرستان سلمانشهر (متل قو) استان مازندران
حرکت از تهران: چهار شنبه 26/2/86 ساعت 10 شب
ورود به غار: پنجشنبه: 27/2/86 ساعت 12 ظهر
خروج از غار: پنجشنبه 27/2/86 ساعت 11 شب


فعالیت: متر کشی کل طول غار برای اولین بار و درآوردن متراژ 1920 متر برای دالان اصلی و عکاسی و فیلم برداری از کل غار
نفرات:
- کاظم فریدیان (سرپرست)
- افشین یوسفی
- احمد رفیعی
- آرش یاسمن پور از سنندج
مطالب مرتبط :

0 comments: