گرامیداشت یاد و خاطره لیلا اسفندیاری در اصفهان

گرامي داشت ياد و خاطره شيرزن کوه نوردي و غارنوردي ايران در اصفهان- کوه صفحه


گزارش و عکس: مجید زراوندیسرور کوه :


بسوي کوه ،
بسوي قله هاي باشکوه
بسوي آبي سپهر ،
به راه زرنشان مهر ،
چو آرزوي ما ،
هوا .
خوش است و پاک ،
بر روي قله ها
تن از غبار تيرگي ها ،
بر آ چو جان تازه بر بلند خاک .
هميشه برافراز ،
هميشه سرافراز ،

با دوستان غارنورد از برنامه رفتينگ برمي گشتيم . مي دانستيم که امروز ليلا صعود و حمله نهايي به قله داشته و منتظر خبر صعودش بوديم که در بروجن به ما خبر رسيد که ليلا پس از صعود قله سقوط کرده ولي خبر دقيقي از او ندارند .
بغض و غم سخت گلويمان را فشرد که یعني ما ليلا را از دست داده ايم ؟ باور کردنش سخت بود . تا يکي دو ساعت اخبار ضد و نقيض و عجيبي مي رسيد که در نهايت حدود ساعت 20 از طريق آقاي نظام دوست متوجه شديم که خبر صحت دارد و تأييد شده .
نمي دانستيم چطور و چگونه بايد اين حقيقت تلخ را قبول کرد اما ناراحتي چيزي را عوض نمي کرد .
يکشنبه صبح بود که در حرکتي خود جوش توسط جمعي از کوه نوردان اصفهان سه شنبه چهارم مرداد 1390 از ساعت 20 تا 21 در محل کوه صفه اصفهان در کنار مزار شهدا براي مراسم يادبودي به اتفاق نظر رسيد اين و جلسات هفتگي اطلاع رساني شد. مراسم به همه کوه نوردان از طريق SMS و سايت هاي مختلف اطلاع داده شد و همه ساعت 20 شب در محل تعيين شده جمع شده و مجلس را با روشن کردن شمع در کنار عکس ليلا که روي بنر چاپ شده بود شروع کرديم . سپس صحبت هاي ليلا قبل از صعودش بهK2
را پخش کرديم که از سختي هايي که کشيده و مشکلاتش سخن مي گفت سکوت معنا داري در منطقه حکم فرما شد . سپس بيوگرافي که در قالب کارنامه و صعودهاي وي تهيه شده بود در بين حضار پخش شد و توسط يکي پيشکسوتان کوه نوردي اصفهان قرائت شد .
در همين حين همه شرکت کنندگان با شيريني پذيرايي شدند . سپس همه ايستاده و به احترام دوست و همنورد عزيزمان يک دقيقه سکوت اختيار کرديم و بعد از آن براي اتمام مراسم آهنگ(مرا اي دوست ) آقاي محمد اصفهاني پخش شده و همه در حين پخش اين آهنگ مشغول امضاء و نوشتن يادبود بر روي عکس ليلا شدند تا يادش هميشه در دلهايمان زنده بماند . در پايان عکسهاي يادگاري با عکس ليلا اسفندياري خاتمه دهنده مجلسمان شد .
در نهايت خوشحاليم که ليلاي عزيز پس از صعود به قله و شادماني کامل به جاودانگي رسيد .
اين مراسم با عکسها و فيلم هايش و عکس و بنرامضاء شده ليلا تقديم مي گردد به خانواده داغ ديده اش که ما را هم با رفتنش عزادار کرد . روحش شاد و يادش جاويدان باد.
در پايان از همه کوه نوردان و گروههاي کوه نوردي که با حضور گرمشان در اين مراسم زينت بخش محفل همنوردمان شدند و آقاي علي غلامحسيني که با وجود بعد مسافت از تهران در اين يادبود با شکوه شرکت کردند تشکر و قدرداني مي کنيم .
گزارش : مجيد زراوندي

0 comments: