دوچرخه سواری همگانی پایتخت

به نام پديد آورنده هستي

Cycling is not a fun anymore, but a solution

دوچرخه سواري ديگر يك تفريح نيست، بلكه يك راه حل است
دوچرخه سواري همگاني پايتخت - جمعه 29 بهمن 1389


اولين برنامه از سلسله برنامه هاي دوچرخه سواري همگاني پايتخت با هدف پيگيري اقدامات صورت گرفته براي كنترل آلودگي هوا


بخش اول : دوچرخه سواري
مبداء: پمپ بنزين 178 واقع در اتوبان آبشناسان يا همان ايرانپارس(انتهاي غربي اتوبان نيايش)بين ستاري و جنت آباد
مقصد: پارك چيتگر، محوطه اصلي پارك، مقابل پيست بانوان
مسير: جنت آباد،همت غرب،آزادگان جنوب، بلوار اميركبير،خيابان كاج،بلوار كوهك، پارك چيتگر
زمان: جمعه 29 بهمن، ساعت 8 تا 10:30
طول مسير : 19.1 كيلومتر
مدت زمان دوچرخه سواري : 45 تا 60 دقيقه
مشخصات مسير: سربالايي تند در خروجي همت به آزادگان جنوب 300 متر و در ابتداي ورودي شرقي پارك چيتگر100 متر. بقيه مسير كفي و سرپاييني با كمي سربالايي ملايم

نكات مهمّ
پيش ازبرنامه دوچرخه را بازبيني كنيد و از كاركرد صحيح دوچرخه اطمينان حاصل نماييد
براي جلوگيري از اتلاف وقت، شركت كنندگان بايد 10 دقيقه پيش از شروع برنامه در مبدأ حاضر باشند
براي شركت بيشتر علاقمندان، تعداد محدودي دوچرخه در اختيارشركت كنندگان فاقد دوچرخه كه قبلاً اسامي خود را اعلام نموده اند قرارخواهد گرفت.الويت با كساني است كه زودتر نسبت به ثبت نام اقدام كرده اند
براي استفاده از دوچرخه هاي تدارك ديده شده داشتن 2 كارت شناسايي معتبر الزامي است
مقدم عزيزاني كه به هر دليل نمي توانند در بخش دوچرخه سواري شركت كنند را در پارك چيتگر( ساعت 10:00 صبح) گرامي ميداريم


بخش دوّم : گردهم آيي
اعلام نظرات دوچرخه سواران براي بهبود كيفيت هوا در قالب صدور بيانيه و امضاي طومار در رابطه با آلودگي هوا
زمان : 10:30 تا 11:30 پس از اتمام بخش دوچرخه سواري
مكان : پارك چيتگر، محوطه اصلي مقابل پيست بانوان
هر گونه تغيير در برنامه به اطلاع خواهد رسيد
براي مشاهده تصاوير متن با كيفيت بهتر، فايلهايي كه پيوست شده اند را باز كنيد
با سپاس
انجمن دوچرخه سواري پروانه سبز

0 comments: