clean caves day
گزارش روز 2 مهر ، روز غارهای پاک

گزارش: انجمن غارنوردان و غارشناسان ایران
عکس: افشین یوسفی
با پیشنهاد انجمن غارنوردان و غارشناسان ایران ( در حال تاسیس ) اعضاء انجمن و دیگر غارنوردان کشور در حرکتی جمعی در روز دوم مهرماه مصادف با روز پاکسازی کوهستان تعدادی از غارهای کشور را پاکسازی کردند.
روزغارهای پاک
مقدمه:
"وضعیت غارهای ایران نابسامان است. ما در دیدار از غار گل زرد با غاری ویران شده روبرو گشتیم"
جملات تلخ بالا گفته "ژانپیر بارتولینز" رئیس کمیته حفاظت از غارها و کارست اتحادیه جهانی غارشناسی بود که دوسال قبل در اولین اردوی غارنوردی بیان شد. همچنین به گفته فادی نادر دبیر اتهادیه جهانی غارنوردی بیشترین خسارت و آسیب وارد شده به غارها ، از جانب مردم و بازدید کنندگان معمولی و گردشگران و همچنین توسط غارنوردان ناآگاه به غارها وارد گشته. افسوس و صد افسوس که ما در قبال زیبایی هایی که آنها به ما دادند قدرناشناس بودیم. با ریختن زباله های خود چشمه های گوارایشان آلوده کردیم. بر روی تلالوء کریستالها رنگ پاچیدیم تا مغرورانه به آیندگان کوته فکری خود را ثابت کنیم. با شکستن قطعاتی از غار و تاراج گنجینه های طبیعی آنها برای خود در گوشه ای از اطاق منزلمان اندوخته ای از افتخارات کاذب گرد آوردیم. و ظلمی که بر خفاشها، این ضعیف ترین موجودات کردیم موجب شرمساری گشت.

با بازگشت پاییز دل انگیز و ماه مهر گروهی از غارنوردان کشور سعی بر آن داشتند تا مهر خود را در تلاشی هم زمان نثار جهان پنهان کنند. بنابر این با پیشنهاد انجمن غارنوردان و غارشناسان ایران ( در حال تاسیس ) اعضاء انجمن و دیگر غارنوردان کشور در حرکتی جمعی در روز دوم مهرماه مصادف با روز پاکسازی کوهستان تعدادی از غارهای کشور را پاکسازی گردید و به عنوان نمونه در یکی از این پاکسازی ها که به همت غارنوردان تهران و اراک در غار کهک واقع در استان مرکزی صورت گرفت مقدار 115 کیلوگرم زباله از این غار بی نظیر که همه هفته مورد بازدید گروه های گردشگری، کوهنوردی و علاقه مند به غار صورت میگیرد خارج و به شهر انتقال داده شد.
در این طرح که حدود 350 غارنورد از سراسر کشور در آن حضور داشتند در مجموع بیش از 950 کیلوگرم زباله که عمده آنها ظروف پلاستیکی آب، کپسول گاز، چوب های نیمه سوز، گونی و پلاستیک بودند را از این غارها خارج نمودند.
بدیهی است که این غارها به طور کامل پاکسازی نشده و برای کامل شدن این کار نیاز به همراهی و همکاری گروه های بازدید کننده و مردم محلی و اجرای برنامه های بیشتر میباشد.

نام شهرستان ها و غارهای که در روز دوم مهر و به عنوان غارهای پر زباله در روز غارهای پاک مورد پاکسازی قرار گرفت شامل:
اراک: غارهای کهک ، امجک ، کل ، زیرآب و صادق علی ، آسیلی ( آقا سید علی ) و آزاد خان - 45 نفر
اصفهان: غار کلهرود- 16 نفر- 160کیلو زباله
تبریز و مراغه: غار هامپاهویل واقع در شهرستان مراغه - 32 نفر- 100 کیلو زباله
تهران: غار کهک مشترک با اراک- 12 نفر 115 کیلو زباله
رشت: غارهای سه گانه دوعالم کوه واقع در منطقه تنیان
زنجان: غار زرین رود - 14 نفر – 60 کیلو زباله
سنندج: غار صلوات آباد - 16 نفر- 160 کیلو زباله
شیراز:غار بلع زار - 8 نفر –
کرج: غار یخ مراد - کرج 6 نفر همراه با سه نفر کره ای 30 کیلو زباله
مشهد: غار مغان - 55 نفر- 120 کیلو زباله
نیشابور: غار شیخ - 11 نفر- 80 کیلو زباله
بوکان: غار اینگیجه
بندر عباس: غار نمکدان جزیره قشم
کرمان: غار طرنگ واقع در شهرستان بافت
رفسنجان: غار میرزا
سیرجان: غار جفریز در شهرستان بافت
بم: غار چاه واقع در منطقه جبال بارز
گرگان: غار رودخانه ای دیو سپید - 70 نفر- 10 کیلو زباله

همدان: غار تاریخی و دست کن قلعه جوق- 8 نفر- 60 کیلو زباله
بروجرد : غار مخفی - 6 نفر – 10 کیلو زباله
شهرکرد: 17 نفر- 10 کیلو


لازم به ذکر است که در سال گدشته نیز در چند برنامه پاکسازی از طرف غارنوردان باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند و انجمن غارنوردان و غارشناسان ایران غارهای گل زرد و غار یخ مراد به عنوان دو غار آلوده استان تهران پاکسازی و مقداد 300 کیلوگرم زباله از آنها خارج گردید.
همچنین با تشگر از ارگانهای ذی ربط ، هلال احمر شهرستانها، صدا و سیما و گروه های و مردم محلی و سه غارنورد از کشور کره جنوبی که ما را در این برنامه همراهی و با غارنوردان به پاکسازی مشغول شدند.


-----------------------------------
لینکهای مرتبط:
لینک خبر در خبرگزاری مستقل محیط زیست
گزارش پاکسازی غار مغان در سایت هم طناب
گزارش پاکسازی غار زرین رود در وبلاگ طغیان و وبلاگ خانه آفتاب و سایت گروه آلوارس زنجان
گزارش پاکسازی غار دیو سپید در سایت گروه کوهنوردی آماتیس
گزارش پاکسازی غارهای اراک در سایت کانون کوهنوردان اراک
گزارش پاکسازی غار هامپوهیل درسایت تبریز کوه
گزارش پاکسازی غار هامپوهیل در سایت باشگاه کوهنوردی آرام

ما منتظر لینکها و گزارشهای شما دوستان غارنورد هستیم

0 comments: