دعوتنامه نمايشگاه عكس – كمربند سبز
دوست و همسفر عزیز
بدين وسيله خانه هنرمندان ايران و باشگاه هنر و طبيعت از شما و همراهان گرامي دعوت مي كند در مراسم افتتاحيه نمايشگاه عكس، لوازم و گزارش سفر دوچرخه سواري دور دنيا براي صلح و حفظ طبيعت، توسط زوج دوچرخه سوار جهانگرد ايراني، نسيم يوسفي و جعفر ادريسي شركت نماييد
زمان : ساعت 16 شنبه مورخ 3 مراد 1388مكان: تالار ناصري، خانه هنرمندان ايرانخيابان طالقاني، خيابان ايرانشهر، خيابان موسوي شمالي، باغ هنرتلفن تماس: 66930777 – 66944552
نمايشگاه عكس و لوازم سفر از مورخ 3 الي 8 مرداد 1388 از ساعت 8 الي 20 در نگارخانه هاي نامي و ميرميران داير مي باشد

0 comments: