Ghar-e Amjak
Ghar-e Amjak (Amjak Cave) Iran, Markazi province


طی روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 17 و 18 اردیبهشت 88 دورباره بعد از سالها به سراغ غار امجک که در استان مرکزی قرار داشت رفتیم تا دوباره در قسمتهای انتهایی غار به اکتشاف دست بزنیم

این بار سرپرستی این برنامه رو لیلا اسفندیاری بر عهده گرفته بود و تیممون حدود 15 نفر بود از جمله بچه های غارنورد باشگاه و دیگر دوستان غیر باشگاهی از جمله میترا معصومی از قزوین که برای این برنامه خودش رو به ما رسونده بود
دوستان این برنامه ابراهیم واقف، فاطمه واقف، احمد رفیعی، رسول رسولی، حمید بنیادی و عباس جوادی بود که بعد از چند سل غیبت دوباره به دنیای فضاهای زیرزمینی برگشته و دیگر دوستان که اسمشان را در خاطر ندارم

البته تو این برنامه جای محمد عصاری ، مجید کاشیان و کاظم فریدیان خیلی خالی بود که دوست داشتن تو این برنامه برای تکمیل نقشه آن حضور داشته باشند که نشد.
در تاریخ0 comments: