دائره المعارف شمیران

مرکز دائره المعارف بزرگ ایران به منظور گردآوری اطلاعات در رابطه با مکانهای کوهستانی شهرستان شمیران از دوستاران طبیعت درخواست یاری کرده.
کلیه کسانی که در رابطه با این نواحی دارای اطلاعاتی می باشند و علاقه مند به همکاری با این مرکز هستند می توانند از لیستی که توسط خانم اوین صفری تنظیم گردیده استفاده کرده ( اطلاعات مربوط به هر مکان را در جلوی همان قسمت درج کنید.) به عنوان نمونه، قسمتهای رنگی توسط ما به لیست اصلی اظافه گردیده. همچنین همانطور که می بینید نام های زیادی از قلم افتاده مثلا از پناهگاه های شیرپلا و کلک چال و یا جان پناه امیری نامی برده نشده . شما می توانید در قسمت مربوطه آنها را اضافه کنید.
طبق گفته های خانم صفری نام شخص ارسال کننده اطلاعات نیز در این دانشنامه ذکر خواهد شد. در زیر متنی که از طرف ایشان برایمان ارسال گردیده را آورده ایم:

حضورمحترم همه کوهنوردان و دوستداران کوهستانبه آگاهی می رساند مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی ایران به منظور تالیف و تدوین دانشنامه شمیران و جمع آوری همه اطلاعات لازم درباره مکانهای جغرافیایی منطقه کوهستانی شهرستان شمیران از همه کوهنوردان سختکوش و علاقمندان به کوه و طبیعت دعوت به عمل می آورد، اطلاعات و تجربیات شخصی خود را در رابطه با کوهها و قله های شمیران،دره ها،گردنه ها،چشمه ها،آبشارها ،دیواره های سنگنوردی، استراحتگاههای طول مسیر ،جان پناه و پناهگاههای کوهستانی واقع در بخش جنوبی البرز مرکزی (محدوده شهرستان شمیران) که فهرست تعدادی ازآنها در زیر آورده شده است ،با ذکر نام و نام خانوادگی و آدرس اینترنتی خود به نشانی زیر ارسال نمایند: آدرس: تهران – شمیران - کاشانک- خیابان شهید پورابتهاج – مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی ایران - بخش جغرافیای تاریخی - دانشنامه شمیران. -صندوق پستی 197/19575 و یا با تلفن 22297626-دورنگار 22297663 با خانم اوین صفری تماس بگیرید
همچنین می توانید با ایمیل
avin1352@yahoo.com تماس بگیرید.

فهرست مکانها درمنطقه کوهستانی شمیرانات
کوه هلیسون در شمال احتسابیه
کوه هم لون در رودبار قصران
کوه انگلا در شمیران
کوه اره کوه در شرق سد لتیان
کوه هردورود در رودبار قصران
کوه وزباد در گلابدره
کوه زایگان در رودبار قصران
کوه ولدر بالدر در رودبار قصران
کوه برج پارو در غرب ایگل
کوه برجین
کوه آبکوه محلی درامامزاده قاسم
کوه هم هن در شمال امامه
کوه تاربیشه در آهار
کوه پیاز چال
کوه پیازک
کوه توچال=قله
کوه خشکچال در شمال رحمان آباد :این کوه به دو قسمت خشکچال بالا و پایین تقیسم گردیده. که دشت خشکچال بالا به نام محلی گوخسون ( مکانی که گاوها را برای چرا و خواب میبرده اند نیز نامیده میشود)
کوه خاتون بارگاه
کوه چین کلاغ
کوه سرسیاه غار
کوه سرکچال
کوه ورجین کوه در شمال لشکرک و شرق رودک
کوه ورزا=ورزاب در شمال لالان
کوه نقاره خانه دردشت لار
کوه لاریا بوچال کوه در لواسان بزرگ
کوه لجنی
کوه لزون در شمال غربی دارآباد
کوه مرق سر
کوه محمودچال در رودبار قصران
کوه خانیک درشمال غربی میگون
کوه خرس چال در رودبار قصران
کوه ملک چشمه در لواسان کوچک
کوه فراخلا در میان 3 آبادی امامه اوشان فشم
کوه ریزان در شمال شرقی افجه
کوه زارع در دهستان لواسان بزرگ
کوه سیاه چال در رودبار قصران
کوه سیاه ریزکوه درشمال شرقی افجه
کوه سیاه غار در محدوده شهرستان شمیرانات
کوه سوهانک در رودبار قصران
کوه قلعه دختر در شمال غربی آهار
کوه فیل زمین در لواسانات
کوه قبله در رودبار قصران
کوه قزقونچال در جنوب غربی شکرآب
لارکوه در شمال امامه
کوه سرتوچال
کوه سیاه کوه= سای کوه در شمال شرقی امامه بالا
کوه شیور کش
کوه شمشک
کوه شاه نشین در شمال درکه
کوه سیاهبند در جنوب ایگل
کوه سوتک
کوه زرده کوه در بخش لواسانات
کوه دیگ چال در رودبار قصران
کوه دوآب خرسنگ در محدوده شمیران
کوه دورشک در محدوده لواسان بزرگ
کوه دوشاخ در شمال غربی درکه
کوه دربند سردر جنوب کوه کلون بستک
کوه خلنو در شمال غربی لالان
کوه خورتوئک
کوه چارپالون در پس قلعه
کوه گردک در رودبارقصران
کوه گاجره از شمال محدود به کلون بستک
کوه گاوبینی در لواسان بزرگ
کوه گل زرد از کوههای لواسان
کوه کبود از کوههای لواسانات
کوه کورا در رودبار قصران
کوه اسکسه در پس قلعه
کوه پس ماشیون در پس قلعه
کوه کلون بستک در رودبارقصران
کوه کله سردار در شکرآب
کوه کمای چال = کماچال در شرق ولنجک
کوه کمردشت درلواسان بزرگ
کوه کاره دلواز
کوه کارا=کازا کوهی در بخش رودبار قصران
کوه کاسونک کوهی در جنوب شرقی گرمابدر
کوه کافر راه
کوه بستان کوه

دره وستان
دره لار
دره کلکچال
دره گل سرداب
دره کارا
دره قلهک در غرب کن
دره معدن
دره مال احمد
دره میگون
دره قوش خانه
دره اوسون در پس قلعه
دره فشم
دره فولادوش
دره پیاز چال
دره فی چال
دره سد لار
دره سد لتیان
دره زرجار
دره زون
دره هول چران
دره نرجنگ
دره نساچر
دره نظرگاه
دره منظریه
دره بندک در لواسان کوچک
دره ارس : قرار گرفته مابین مسیر شیرپلا و اسون در زیر منطقه سنگ سیاه: در دوران سلطنت ناصرالدین شاه به علت شیوع بیماری وبا در تهران چند تن از کارکنان سفارتهای کشورهای اروپایی به این مکان پناه برده که به علت بیماری فوت و در همین مکان که به قبر ارس نیز معروف است دفن گشته اند.
دره لوارک
دره گورا
دره گوشلک
دره گیر نیو
دره لار
دره گل کهریز دره ای در سوهانک
دره گداهک
دره گرد کور
دره سیاه پلاس
دره سیاه چال
دره سوئستون
دره فراخلا
دره عزل در دامنه جنوبی توچال
دره شن سیاه
دره خرگوش نو
دره چشمه یورد : شمالی ترین قسمت دره ازگل
دره جوزک
دره جوزار در رودبار قصران
دره جانم دار
دره تلخاب
دره پیازک در شمال رود لار
دره پلک
دره پلنگ
دره پلنگ واز
دره پاکوبا
دره پای بشم
کنگرک دره در لواسان کوچک
کوچک دره
دره ولنجک
رود ولنجک
درهوله سنگ
دره وثوق در رودبار قصران
دره یا تنگه هملون درحد فاصل جیرود ومیگون
دره دوزخ نو
چپ دره: به دره غربی جانپناه دارآباد گفته می شود
دره جنی: واقع در شمال بیمارستان مسیح دانشوری در دهستان دارآباد


آبشار موآب
آبشار چرند سوائستان در روستای افجه
آبشار پس سنگ
آبشار پس کوهک
آبشارهنزک
آبشار دوقلو
آبشار کبوترخوان در شمال روستای کندعلیا
آبشار سوتک
آبشار جوزک
آبشار چال مگس
آبشار میان سوداران در غرب روستای شکرآب


گردنه لوپهنه شرق قله سیاه بند و در انتهای دره دارآباد واقع گردیده
گردنه وزراب=ورزاب
گردنه لور
گردنه دزک
گردنه افجه بشم
گردنه بازارک
گردنه لواسان
گردنه گلکیله
گردنه سی و سه چشم
گردنه سیاه بند
گردنه سور
گردنه سریک سر
گردنه زرگاه
گردنه کبود
گردنه چپکرو
گردنه اسپید کمر
گردنه کارا
گردنه قوچک
چشمه نرگس
چشمه فراخلا
دشت هویج-گهچال درافجه
غارپلنگ
غارهای دره اسبول دراوشان
بند اوسون در پس قلعه
بند بنفشه: جنوب چشمه درازلشت
بند چلچله: غرب چشمه درازلشت
چشمه درازلشت: درختزاری بسیار زیبا در منطقه دارآباد
چشمه جعفر : جنوب منطقه سنگ نوردی بند یخچال
چشمه چموش: واقه شده در منطقه حفت حوض دارآباد
چشمه کلنو: واقع در دامنه های خط الرس سیاه بند
چشمه آب زندگانی: نام چشمه ای بسیار گوارا در مسیر پیازچال به باغچه خلیل
چشمه سیبستون: انتهای دره ازگل نزدیک به قرارگاه نظامی ارتش
چشمه کلک چال : بالا تر از قرارگاه
زرده بند: نام منطقه ای از کوهستان دارآباد که دهستان دارآباد در زیر آن واقع گردیده
باغچه خلیل: منطقه و درختزاری سرسبز واقع در دره دارآباد که توسط شخصی به نام خلیل درست گردیده
گرده تیره پلنگی
تخت شاه: نام دشت کوچکی واقع در انتهای دره جمشیدیه
الشگاه: نام محلی صخره های واقع در شمال شرقی کلک چال
قرار گاه امدادونجات داودی
پناهگاه دارآباد
جان پناه اسپید کمر
تله کابین توچال
تله سیژ
منطقه حفاظت شده ورجین در شمال شرق تهران

2 comments:

  On ۱۵:۳۵ ناشناس گفت...

  سلام

  کار زیبائی انجام داده اید لیکن پس از جمع آوری اطلاعات به این شکل میبایست داده ها را از نظر صحت به رای گیری گذاشته یا روشهای دیگری برای تائید آن ایجاد کنید . البته ویکی پدیا نیز از جمع اوری دیتا استقبال میکند لیکن تائید نهائی آن مراحلی دارد

  پبروز باشید

   

  آدرس وبلاگ من جهت بهره بردری ارسال می گردد.