پایان ماجرای قضایی نانگاپاربات

بررسی های قضایی و پلیسی روی پرونده مرگ کوهنورد ایرانی در کوههای پاکستان نشان داد که اعضای گروه کوهنوردی در این حادثه مقصر نبوده اند و به این ترتیب برای انها قرار منع تعقیب صادر شد.
قاضی حسین اصغرزاده بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی پایتخت روز گذشته با اعلام این خبر به همشهری گفت: تابستان گذشته کوه نوردان باشگاه دماوند به قله نانگاپاربات در کشور پاکستان صعود کردند اما هنگام صعود متاسفانه یکی از همنوردان گروه ناپدید شد و تلاش ها برای نجات وی بی نتیجه ماند و به این ترتیب 5 عضو دیگر گروه به ایران بازگشتند.
به دنبال این حادثه خانواده کوهنورد جان باخته با مراجعه به دادسرای جنایی با طرح شکایتی، مسئول و اعضای گروه را در ناپدید شدن فرزندشان مقصر دانستند.با ارجاع این شکایت به شعبه دوم بازپرسی، رسیدگی به این پرونده در دستور کار قرار گرفت ولی با انجام تحقیقات تخصصی معلوم شد اعضای دیگر این گروه کوهنوردی در ناپدید شدن و مرگ مرد جوان مقصر نبوده اند و این ماجرا تنها یک حادثه تلخ و تاسف بار بوده است.
به گفته بازپرس جنایی تهران، بعد از به دست آمدن این اطلاعات، برای اعضای گروه قرار منع تعقیب صادر شد.
منبع: روزنامه همشهری 9/2/88
بازتاب همین خبر در روزنامه اعتماد ملی
در ادامه عکس العمل فدراسیون کوهنوردی و بازتاب خبری این ماجرا را میتوانید از سایت اختصاصی ایرانیان چنلجرز دنبال کنید

0 comments: