صعود قله قزل ارسلان

صعود قله قزل ارسلان
گرامیداشت همنورد فقید علی اصغر غنی پور
مهر ماه 87
اعضای تیم : سرپرست » محسن عسگری
علی افسونگرها
ایوب ثروت
میثم خوش قدم
زهرا جعفری
فرزانه ثروت


0 comments: