اسامی فیلمهای جشنواره کوهنوردی


خبرنامه شماره 3
سومین جشنواره دوسالانه فیلم و گزارش های کوه نوردی انجمن کوه نوردان ایران

زمان: پنج شنبه و جمعه 5 و 6 دی ماه 1387
ساعت شروع: 14:00

مکان: خیابان ولیعصر، ابتدای اتوبان نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب، سالن آکادمی ملی المپیک


--------------------------فهرست فيلم­های ارائه شده به سومين جشنواره­ی فیلم و گزارش ­های كوه­نوردی


1- فيلم حفره (گزارش غار اوله ) حسين فرجي
2- لاتون بابك مجيدي
3- علم كوه ( صعود ديواره­ي علم كوه) سايت هم طناب
4- عبور از ريگ جن آرش رييسيان
5- مرگ خورشيد سعيد هاشمي نژاد
6- مسير دوستي (پل خواب) اميد آمحمدي
7- كلون بستك به آزاد كوه توحيد نوروزي
8- گشايش مسير علم مسير اراكي­ها محمد جلالي
9- بزم ماتم مقبل هنر پژوه بهروز اسرايي
10- عرش زميني مبهوتيان – حميد كوه­پايي
11- صعود زمستاني دماوند ابراهيم واقف
12- غار پوستين دور حسن برازنده
13- صعود به قله­ي دماوند حسن برازنده
14- پيمايش غار هنامه حسن برازنده
15- صعود به قله­ي كپه داغ حسن برازنده
16- صعود زمستانه به قله تپلگاه حسن برازنده
17- صعود زمستانه به قله­ي كيسمار حسن برازنده
18- صعود زمستانه به قله­ي بينالود حسن برازنده
19- صعود زمستانه به قله شير آباد حسن برازنده
20- بازگشايي غار پيري حسن برازنده
21- دره رغز رضا جهرمي
22- صعود گروه كوه­نوردي شهرستان اسفراين به دماوند محمود محمدپور
23- صعود به قله­ي تفتان محمود محمد پور
24- صعود به قله­ي نظرگاه ( شملق ) محمود محمد پور
25- علم كوه حسين يوسف زمانيان
26- سياوشانه ( آواز دماوند ) حسن نجاريان
27- قله­اي در جزيره ( آيلند پيك ) حسن نجاريان
28- گزارش اولين اردوي بين­المللي غارنوردي رضا نظام دوست
29- آيلندپيك محمود نظريان
30- تنگه­ي رغز محمود نظريان
31- شمالي دماوند يوسف سورني نيا
32- اسپهبد خورشيد لشگري
33- سلام افريقا ( پنج قسمت ) مهدي گل محمدي
34- خط الراس هشت پهلو افشانه بهنوا
35- غار كلمان كره افشانه بهنوا
36- قله­ي فيالستون افشانه بهنوا
37- تونل برفي افشانه بهنوا
38- دره­ي نگار افشانه بهنوا
39- دوچرخه سواري جاده­ي تفرش ----
40- كاهار به كرچان حسين ابوالحسني
41- صعود قله­ي دالانپر فرشاد جعفر پور سالكي
42- راهي به سوي حيات منصوره محرابي نيك
43-خانتانگری ----

0 comments: