هیجان خواهی و خود خواهی !!!!ا

ا
ما خودخواهیم!ا
روز گذشته داشتم مروری بر سایتهای کوهنوردی میکردم که به مطلب هیجان خواهی نوشته عباس ثابتیان برخوردم.

البته رضا نظامدوست هم با نوشته آمیخته به طنز و نکته سنجی های خاص خودش، اون مطلب رو رنگ و لعاب داده بود که خوندن اوون هم خالی از لطف نبود.

وقتی این مطالب رو خوندم یاد این کار خودم افتادم که دیدم خالی از لطف نیست عکسش رو هم در تکمیل مطلب عباس ثابتایان اینجا بذارم و بگم که بسیاری از ما کوهنوردان انسانهای خودخواهی هستیم که حاضریم برای ارضای نیازهای درونی خود دست به هر کاری بزنیم و خودمان را در در شرایطی قرار دهیم تا به خواسته های شخصی خودمان برسیم بدون اینکه توجهی بر آدمهای اطراف خود و تاثیری که میتوانیم با به وجود آوردن هر مشکل، آسیب یا حوادث منجر به فوت برای خود، مشکلاتی برای آنان پدید آوریم!!ا
همچنین در مورد متاهل ها، حتی آنقدر خود خواهیم که حاضریم از حق زن و بچه خود و هزینه های زندگی آنها بزنیم و آن را خرج کوهنوردی و هیجان طلبی خودمان کنیم!!ا
افشین یوسفی

0 comments: