کی نوبت به ما میرسه ...........!ا


کاظم :

کی نوبت به ما میرسه ؟؟

تو رديف 290 و 291 و 294 اينجا اسامي آشنا ست
عجب!!!!

قرار بود آقاجون امسال برای اسکی بیاد ایران اما ...

خدا بیامرزدشان. دیشب متوجه شدیم که دوست خوبمان (هوگ، به همراه کریم ، پاسانگ و جومی) جزء آن یازده نفر کشته امسال کی 2 بودند

----------------
افشین:

هوگ که به شوخی و به خاطر دخترش ما اوون رو آقاجون صدا میزدیم. همیشه در کی 2 با لحنی مهربان تلفن ما را جواب میداد و یا سخاوت تمام شماره تلفن ماهواره ای خود را برای اطلاع از وضعیت کاظم در اختیار ما قرار داده بود.


وقتی در فرانسه با او ملاقات داشتم با اینکه انگلیسی خوب بلد نبود اما چندین باز از گیدورا (عرسک من ) که در کی 2 همراهشان بود تعرف میکرد و میگفت که از ما بهتر صعود میکرد ! و کتابی چند کیلویی از کوه های آلپ به من داد که به کاظم برسونم.

همیشه اسرار داشت که با بچه های باشگاه تون بیائید فرانسه و منزل من در شامونی مستقر بشید و هر وقت میگفتیم که تعداد ما زیاده میگفت که خانه من برای همهتون جا داره


این سومین تلاش او (هوگ) بر روی کی 2 بود که بلاخره توانسته بود قله را صعود کند و به آرزویش برسد . او با 60 سال سن دومین شخص صعود کننده کی 2 از نظر سنی است و قبل آن نانگاپاربات اورست و گاشربروم 2 را نیز صعود کرده بود اما هر بار در کی 2 نا موفق بود اما در آخرین برنامه اش به آرزویش (صعود کی 2 ) دست یافت.
یادشان گرامی


عکسها : کاظم فریدیان

0 comments: