عکسهایی از برنامه فرود از دره آندرس


فرود از دره آندروس
به مناسبت پنجاه و پنجمین سال تاسیس باشگاه دماوند
تاریخ اجراء : 25 و 26 و 27 مرداد 87
نفرات شرکت کننده
محسن عسگری – سرپرست
حسن بیرجندی - کمک سرپرست
افشین یوسفی- مسئول فنی
یوسف واقف
زهرا جعفری
داریوش حبیبی
شهلا موسوی
امید علی پور
شهرام راد
امیر حسین زمانی – دانشگاه علم و صنعت
ماکان عرفانی – همت شمیران
شیرین احمدیان- دانشگاه شهید بهشتی
میثم خوش قدم – همدان

0 comments: