پاکسازی و شروع پروژه نقشه برداری از غار گل زرد


طی یک برنامه یک روزه در روز 7 تیر ماه به همراه تنی چند از غارنوردان باشگاه اقدام به پاکسازی غار از طنابهای فرسوده قدیمی،کپسولهای گاز،چوبهای نیمه سوخته و ... دیگر زباله ها از غار نمودیم. در این برنامه ما حدود 40 کیلوگرم زباله را از غار خارج نمودیم. البته لازم به ذکر است که هنوز مقداری دیگر زباله داخل غار وجود دارد که امیدواریم در برنامه بعدی آنها را نیز خارج کنیم و همچینن امیدواریم دوستان دیگری که به غراهای مختلف میروند هر کدام از آنها به نوبه خود بتوانند مقداری زباله به بیرون حمل کنند (این پاکسازی را نیز بچه ها در غار یخ مراد نیز انجام داده اند) ا

ضمنا در این برنامه پروژه نقشه برداری غار را نیز شروع کردیم که در برنامه اول تا حدود 150 متر را برداشت کردیم و امیدواریم در چند برنامه دیگر نقشه دقیق آنرا تهیه کنیم

در پروژه قبلی غار یخ مراد طی 4 برنامه نقشه برداری شده که هنوز یک جلسه از نقشه برداری آن مانده که پس از اتمام و تهیه نقشه نهایی آنرا برای شما دوستان به نمایش خواهیم گذاشت

تهیه نقشه غار توسط برداشت دستی و نرافزار مپ 32 که در بخش دانلود سایت باشگاه دماوند موجود میباشد صورت میگیرد


اعضای این برنامه

افشین یوسفی - سرپرست- عکاس و کمک نقشه بردار
مجید کاشیان- نقشه بردار اصلی
مازیار فرزین
سیامک شایانپور
سلماز نانکلی
مهرنوش نورالهی


گزارش و عکسهای دیگر از این برنامه در سایت رسمی باشگاه دماوند
0 comments: