نخستین تلاش ایرانی برای صعود قله نانگاپاربات

»» مطالبی پیرامون لیلا اسفندیاری، کاظم فریدیان و نانگا پاربات- از تنظ کوه
» مطلب 1 - لیلا در را خانه ی شان (برگرفته از پست لیلا در راه نانگاپابات از وبلاگ آناپورنا)

0 comments: