در این اردو 5 نفر از اعضای باشگاه حضور دارند که برای آنها آرزوی موفقیت داریم
آقایان
حسین بلنداختر
افشین یوسفی
علی کریمی
حمیدرضا سنجری
خانم
مریم بهرامی نژاد


0 comments: