شماره 48 فصلنامه کوه - فصل پاییز منتشر شد
در این شماره میخوانیدطنین گامها بر 8000 متری ها
حرف اول
نجات از مهلکه های دشوار
صعود به قله شاه البرز
قله سالوک و دیواره قزل طاق
شیوه بالا رفتن از سنگ های کوتاه
غار اشگفت سلمان
بوکان
کوه شناسی تاریخی
درفک
بر فراز آراگاس ارمنستان
من عاشق ایران هستم
قدم
سرپرست واقعی کیست
دریاچه شورمست تا دشت کلوت
حفاظت از پوست بدن
کوه نوردی توام با اسکی
از ارس تا ایروان با دوچرخه
نیمی از عمر در خوابیم
درمان سرطان با ورزش
فهرست وسایل
جنب و جوش در ترانگو
بیماری های ارتفاع
10 حادثه معمول در کوهنوردی
در هوای رقیق
کوکوشکا
ریزش بهمن در آمادابلام
تعمییر و نگهردای اسکی
بدون آمادگی اسکی را آغاز نکنید
بهمن
مشکل دفع زباله در کلاردشت
اورست
نقشه توپوگرافیک
نکات فنی
از حوادث درس بیاموزیم
مالوری
کنترل ذهنی در صعود
گیاهان دارویی
لباسهای ضد آب
نخستین حضور ایرانیها در هیملونگ
مواظب کنه باشید
از میان نامه ها
اخبار

0 comments: