به پایان آمد این دفتر ...حکایت همچنان باقیست

برای تنظیم نوشتاری کوتاه ... برای کسب رخصت مرخص شدن ... ازمحضر کلیه کسانی که در طول فعالیت ما در" وبلاگ باشگاه ما " یاری گر و همراه بودند .... کلمات را در پی هم نوشته و پاک نمودیم ... بسیار سخت است دل کندن از آنچه برای شکل گرفتنش کوشیده و عمر را نثارش نموده ای ... ولی احساس میکنیم لااقل برای ما زمان ترک حضور در عرصه وبلاگ " باشگاه ما " فرا رسیده است ...امیدواریم با توجه به آماده بودن سایت رسمی و مشخص شدن هر چه سریعتر مدیریت آن ... جایگاه باشگاه در فضای گسترده و بی انتهای اینترنت حفظ شده ... پویا و فعال به پیش رود
و همچنین امیدواریم در پس این بدرود ... درودی دیگر در فضائی نو و با اهدافی مستقل و کاملا شخصی را بتوانیم پی ریزی نمائیم
.... سعید صبور - مینو ضابطیان

0 comments: