چهارمین جلسه ستاد استقبال از کاظم فریدیان

چهارمین نشست ستاد استقبال از کاظم فریدیان :
درروز شنبه 13/ 5/ 86 ; چهارمین جلسه ستاد استقبال از کاظم فریدیان با حضور مسئولین گروه های کاری و همکاران این تیم ها تشکیل جلسه داد . در طی این نشست دوستان آخرین نتایج فعالیت تیم های خود را تشریح کرده و مواردی که می بایست مورد هماهنگی قرار بگیرد عنوان نمودند ; در زیر به پاره ای از این موارد طرح شده اشاره می کنیم :
در بدو جلسه مسئول ستاد " کاوه کاشفی " نسبت به پاره ای از حواشی بوجود آمده در روند فعالیت نکاتی را برشمرد و دوستان را به عدم توجه به مسائل حاشیه ای که همواره در برخورد با رویدادهای مطرح و با اهمیت بوجود می آید رهنمود داد .
سعید صبور ; بعنوان مسئول تیم اطلاع رسانی ; آخرین عملکرد گروه خود را عنوان نمود و از همه دوستان و کوهنوردان حاضر در جلسه درخواست نمود ; تمام کانالهای ارتباطی با رسانه های را که امکان استفاده از آنها می رود را معرفی نموده تا در جریان استقبال با آنها هماهنگی لازم بعمل آید
وی همچنین از توزیع بروشورهای تهیه شده توسط پست در شهرهای دیگر کشور توسط پاره ای از کوهنوردان علاقمند به شرکت در این رویداد خبر داد.
خانم مژگان خلیلی ; مسئول امور تشریفات ; نفر بعدی در ارائه گزارش به جمع بود . وی از لزوم تشکل و بکار گیری علاقمندان در مراسم استفبال سخن گفته ; طرح خود را در این زمینه به شرط هماهنگی با فرودگاه امام تشریح کرد . ( لازم به ذکر است امروز ایشان به اتفاق احمد رفیعی در همین رابطه با مسئولین فرودگاه دیدار داشتند . مسئولین فرودگاه ضمن اعلام حمایت از طرح ستاداستقبال ; با روئی گشاده قول همکاری لازم را دادند . ) امید می رود با همراهی کوهنوردان و تمامی علاقمندان در زمینه تامین نیروی انسانی لازم برای مراسم مشکلی بوجود نیاید .
احمد رفیعی ; مسئول تدارکات در مورد آذین بندی محل سکونت کاظم فریدیان اطلاعاتی در اختیار جمع قرار داد ... ( دست دوستان در این زمینه درد نکنه از هیچ چیز کم نگذاشتند !) وی همچنین بعنوان سرپرست تیم دوچرخه سواران که مسیر میدان بسیچ تا فرودگاه امام را با دوچرخه طی خواهند نمود ; اطلاعاتی ارائه داد .
آقای بهادری از دوستان انجمن کوهنوردان ایران که مسئولیت کار گروه تبلیغات را برعهده دارند در زمینه بروشور ; کارت پستال و پوستر طراحی شده در این زمینه گزارش داد و فعالیت همکاران خود در این زمینه را ( خانم میر میثاقی ; علی کریم خانی و محمد عصاری نژاد ) شرح داد .
سهند عقدائی ; وحید بهرامی ; فرخ رحمدل نیز در این نشست به مواردی اشاره کردند که مورد توجه گروه قرار گرفت .

1 comments:

    On ۱۱:۱۷ kouhnavard گفت...

    http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-973364