شکوه کوهستان 3


با تشکر از فریبرز روزبهانی

1 comments:

    On ۱۷:۰۵ کوهسار گفت...

    زیبا.... دلربا.... رویایی....