کاظم فریدیان به کمپ اصلی K2 رسید ...

در تماس تلفنی مینو ضابطیان با کمپ اصلی K2 که در ساعت 17:30 دقیقه امروز ( یکشنبه 31/4/86 ) انجام گرفت ; وی موفق شد با کاظم فریدیان صحبت کند . کاظم که به گفته خودش ; تنها دو ساعت از ورودش به کمپ اصلی می گذشت و در حالی که سرفه های ممتد در پاره ای مواقع اجازه حرف زدن را از او می گرفت ; از کلیه کوهنوردان و کسانی که اخبار این فعالیت را دنبال میکردند تشکر نمود و در اینگونه اظهار کرد که : " من تازه دوساعته که وارد بیس کمپ شده ام و هنوز از برنامه بعدی خودم اطلاع ندارم ; دو روز گذشته شرایط خوبی نداشتیم ; در حال حاضر همه پائین آمده اند البته تنها کسانی که موفق شدند تمامی بار خود را در کمپ های بالا جمع کنند ; من و تیم کره ای بودیم . بار من در مجموع د ریک کوله پشتی جمع شده بود که 25 کیلوئی وزن داشت . البته در مقابل تیم کره که نزدیک 2 تن بار داشتند چیزی به حساب نمی آمد . باقی تیم ها مجبور هستند برای پائین آوردن بار و کمپ هایشان دوباره صعود داشته باشند و یا شرپاها این کار را انجام دهند . " وی در مورد وضعیت هوای منطقه گفت : " هوا در دو روز گذشته رو به خرابی می رفت و همه یه جورائی خودشون رو پائین کشیدند و خوشبختانه دیگه کسی در کمپ های بالا نیست . " کاظم در خاتمه از دوستان خواست سعی در برقراری ارتباط تلفنی ; بخاطر شرایط کمپ اصلی و دیگر مسائل نداشته باشند.


*****************


صدای نوار ضبط شده فردا در جلسه عمومی دوشنبه 1/5/86 برای علاقمندان پخش خواهد شد.

0 comments: