پنجاه و هشتمين نشست ماهانه ي انجمن کوه نوردان ايران

موضوع/ زمان :
1- اخبار کو ه نوردي ايران مريم ميرميثاقي 20 دقيقه
2- گزارش هيات مديره محمدعلی رودی 10دقيقه
3- اخبار کوه نوردي جهان مينو ضابطيان 20 دقيقه
4- پذيرايي و استراحت 10 دقيقه
5- پرسش و پاسخ در مورد کار تشکیلاتی انجمن عباس محمدی 30 دقيقه
6- معرفی کوه های سمنان مازیار اتوکش 25 دقيقه
7- گزارش عملکرد دفتر نمایندگی انجمن در سمنان مینا شاطری 20 دقیقه


زمان: چهارشنبه 10 مرداد ماه 1386 ساعت:17 تا 20

مکان: خيابان استاد نجات اللهي(ويلا)، نبش خيابان ورشو، مرکزسازمان هاي غيردولتي شهرداري، سالن آمفي تئاتر شماره2


تلفن: 66712421 نمابر:66712243
کدپستي: 1145774454 صندوق پستي: 5511-19395
نشاني: تهران، خيابان انقلاب، جنب لاله زارنو، شماره590، طبقه4، واحد12


0 comments: