"بر اساس پیام کوتاه ارسالی از طرف پرستو ابریشمی ... پرستو و شیما در کمپ 1 به ارتفاع 5400 متر مستقر شده‌اند ... حال هر دو کوهنورد باشگاه دماوند خوب بوده و از راه دور به کاظم بخاطر موفقیتش تبریک می گویند... "

0 comments: