با پیگیری و تلاش گروهی از همنوردان بخصوص کوهنورد نام آشنا اسماعیل متحیر پسند اولین نشست مجمع عمومی جمعیت جستجو و نجات ایران در روز دوشنبه - 25 /4/ 86 در مرکز سازمانهای غیر دولتی تهران - خ استاد نجات الهی - نبش خیابان ورشو از ساعت 15 الی 18 برگزار خواهد شد رئوس برنامه این نشست عبارت است از:


1- تصویب اساسنامه جمعیت
2- انتخاب هیات مدیره و بازرس
3- تعیین خط مشی 2 ساله جمعیتت
4- تعیین حق عضویت اعضا


همراهی عموم کوهنوردان موثر ترین راه برای شکل گیری این فعالیت سر نوشت ساز می باشد

0 comments: