اخبار كوهنوردان ايراني در منطقه قره قروم

در تماس تلفنی " خانم لیلا اسفندیاری " با کمپ اصلی قله کی 2 ... کاظم فریدیان آخرین وضعیت برنامه خود را شرح داد .
بر این اساس ... کاظم طی روز های گذشته موفق به برقراری کمپ سوم خود در ارتفاع 7400متر شده ولی هوای خراب حاکم بر منطقه وی و دیگر کوهنوردان را مجبور به بازگشت به کمپ اصلی نموده است .
لازم به ذکر است گروه کوهنوردان کشور کره که کاظم کم و بیش به همراه آنها در حال فعالیت است خود را تا ارتفاع 8100 متر رسانیده بودند .
کاظم در هنگام بازگشت به کمپ اصلی قسمتی از بار خود را در کمپ دوم بصورت آماده قرار داده و امیدوار است با بهبود هوا و استقرار وضعیت پایدار جوی بتواند از کمپ سوم خود را به هدف اصلی برساند .

0 comments: