كلاس كارآموزي سنگنوردي پيشرفته

كميته كوهنوردي فدراسيون در نظر دارد يك دوره كلاس كارآموزي سنگنوردي پيشرفته آقايان برگزار نمايد.

زمان برگزاري : 31/3/86 الي 3/4/86
زمان پذيرش : پنجشنبه 31/3/86 ساعت 16 الي 18
مكان ثبت نام و برگزاري : تهران ميدان سربند – مجتمع كوهستاني شيرپلا

مدارك و شرايط :‌
- رونوشت حكم كارآموزي سنگنوردي (برابر اصل شده)
- گواهي صحت سلامت از پزشك
- اصل كارت بيمه ورزشي سال جاري
- رونوشت شناسنامه
- 2 قطعه عكس
- معرفي نامه از هيئت كوهنوردي استان
- شهريه مبلغ 400000 ريال بصورت نقدي در هنگام پذيرش

0 comments: