پنجاه و هفتمین نشست ماهانه ی انجمن کوهنوردان ایرانپنجاه و هفتمین نشست ماهانه ی انجمن کوهنوردان ایران
عناوین برنامه های این نشست عبارتند از :

1- اخبار کو ه نوردي ايران
مريم ميرميثاقي
20 دقيقه
2- اخبار کوه نوردي جهان
مينو ضابطيان
30 دقيقه
3- گزارش هيات مديره
عباس محمدي
10 دقيقه
4- ایمنی جوی در کوهستان
وارطان زاکاریان
30 دقيقه
5- پذيرايي و استراحت
10 دقيقه
6- گزارش برنامه ي صعود قله کلیمانجارو
بدری ولیان
30 دقيقه
7- گفتگو در مورد 'روز ملی دماوند'
علی سلطانی
45 دقيقه
زمان : چهارشنبه 13 تیرماه 1386
ساعت:17 تا 20


مکان : خيابان استاد نجات اللهي (ويلا)، نبش خيابان ورشو، مرکزسازمان هاي غيردولتي شهرداري، سالن آمفي تئاتر شماره 2
0 comments: