آخرین اخبار از کی 2 ... دوشنبه ... 28/3/86

SALAM 2SHANBEH AST VA 2RUZ DAR HAUAYE DIVANEH BEH SAR BORDIM BA INKEH
HAVASHENASI AFTAB PISHBINI KARDEH VALI MA FAGHAT ABROBARFOBAD DIDIM

سلام .... دوشنبه است و دوروز در هوای دیوانه بسر بردیم با اینکه هواشناسی آفتاب پیش بینی کرده ولی ما فقط ابر و برف و باد دیدیم .
تاریخ ارسال اس ام اس .... دوشنبه ... 28/خرداد /86

0 comments: