گزارش تصویری از جلسه انجمن- خرداد1386

پنجاه و ششمين نشست ماهانه ي انجمن کوه نوردان ايران
شروع جلسه. مجری: سولماز نانکلی

1- گزارش هيات مديره جوادنظام دوست 10دقيقه
2- اخبار کو ه نوردي ايران مريم ميرميثاقي 20 دقيقه

3- اخبار کوه نوردي جهان مينو ضابطيان- همراه با نمایش پاور پوینت 30 دقيقه

4- تکامل کفش کوه نوردي و کتاني سنگ نوردي پريسا کوهي، رسول کشوري- همراه با نمایش پاور پوینت 30دقيقه
5- پذيرايي و استراحت- تولیدی کفش لاوان حامی مالی این جلسه 10 دقيقه6- گزارش برنامه ي صعود زمستاني دماوند از يال سرداغ بابک حقدادي (اراک)- همراه با نمایش عکس 30 دقيقه

7- صاعقه و کوهستان دکتر کيوان بصيريان 30 دقيقه

زمان: چهارشنبه 9 خرداد ماه 1386 ساعت:17 تا 20مکان: خيابان استاد نجات اللهي(ويلا)، نبش خيابان ورشو، مرکزسازمان هاي غيردولتي شهرداري، سالن آمفي تئاتر http://www.alpineclub.ir

/تلفن: 66712421 نمابر:66712243کدپستي: 1145774454
صندوق پستي: 5511-19395نشاني: تهران، خيابان انقلاب، جنب لاله زارنو، شماره590، طبقه4، واحد


عکس یادگاری
0 comments: