فراخوان اردوهای هیمالیانوردی

اردوی سوم آقایان و دوم بانوان

بنا بر اعلام کمیته هیمالیا نوردی فدراسیون به هیات های کوهنوردی استانهای سراسر کشور ، مرحله سوم اردوی انتخابی تیم ملی کوهنوردی آقایان و اردوی دوم بانوان با دعوت از نفرات پذیرفته شده در اردوهای پیشین در تاریخهای ذیل برگزار می گردد :.

مرحله سوم اردوی آقایان : پذیرش در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ساعت ۵ صبح واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی - آزمون کوهستان در البرز مرکزی به مدت دو روز

مرحله دوم اردوی بانوان : پذیرش در ۲۶ اردیبهشت ماه واقع در رودبارک ، قرارگاه فدراسیون - آزمون کوهستان در ارتفاعات تخت سليمان - به مدت دو روز


منبع: کوهنوشت

0 comments: