حرکت روی برف- بخش سوم - ترمزها


تهیه و تنظیم : افشين يوسفی
Afshin_yousefi_k2@yahoo.com

عکس ها از کتاب: mountaineering, the freedom of the hills- 4th edition


با توجه به فرارسیدن فصل سرما و پوشیده شدن کوها از برف، لزوم فراگیری اصول اولیه گام برداری و صعود و فرود از مناطق برفی و برفچال ها همواره احساس شده. برای این منظور همیشه توصیه شده که قبل از اینکه به کوه بروید و خود را با کوهستان و خطرات آن درگیر کنید، بهتر است اصول و قوانین اولیه این کار را فرا بگیرید.
توصیه من به شما دوستان کوهنورد این است که قبل از اینکه این موارد را شخصا تجربه کنید یا اینکه سعی کنید آنها را از مقالات و کتاب ها فرابگیرد، این تکنیکها را در کلاسهای کارآموزی یا در نزد اشخاص با تجربه فرابگیرید.حمایت خود و ترمز بوسیله کلنگ
همانطور که در فصل های قبل گفته شد، یکی از کاربردهای کلنگ به عنوان پای سوم کوهنورد، ایجاد تعادل و حمایت برای شخص صعود کننده است.
به طور مثال، شما در حال صعود هستید. کلنگ خود را در برف فرو برده اید و در حالت ضربه زدن با پا هستید که یک باره پای شما از روی برف سر خورده و از زمین جدا می شوید. خوب اولین و سریعترین واکنشی که بدن شما نسبت به این عمل انجام می دهد چیست؟
جواب ساده است، به سرعت کلنگی را که در برف فرو کرده اید را محکم در دست می گیرید تا مانع از لیز خوردن شما بر روی برف شود.
این همان حمایتی است که کلنگ برای شما ایجاد کرده است.
شکل 12


یکی دیگر از کاربردهای کلنگ در هنگام سر خوردن، ترمز است.
به طور کلی در کوهنوردی، سر خوردن هر شخص روی برف به یکی از این 3 حالت زیر اتفاق می افتد.
سر خوردن عادی یا سر خوردن از روبرو. این سر خوردن بیشتر در فرودها پیش می آید و ساده ترین شکل بر هم خوردن تعادل است . در این وضعیت باید به سرعت دست به کار شوید و سر کلنگ را که در دست شما است را به کنار پهلوی خود در برف فرو کنید و با دست دیگر به بدنه کلنگ فشار آورید و به سمت سینه خود بچرخید. باید توجه کنید که اگر کرامپون در پای شما نیست می توانید از پنجه پا هم در ترمز کردن استفاده کنید.
شکل 13توجه : در این حالت مواظب باشید که بر اثر اشتباه، سخمه کلنگ را در برف فرو نکنید که باعث بهم خوردن وضعیت ساده و از دست دادن کلنگ خواهد شد.
شکل 14


یکی دیگر از حالت ها، سر خوردن با صورت و سینه است که این حالت هم بیشتر در فرود ها رخ میدهد و از حالت اول کمی خطرناکتر است. برای ترمز در این وضعیت، سریعا کلنگ را در دو دست خود به حالت آماده در آورید و سپس تیغه کلنگ را در روبروی صورت خود و در برف فرو کنید و با دادن یک حرکت چرخشی به بدن، حول نقطه تیقه مانند پرگار بچرخید و به حالت وضعیت شماره 1 درآمده و ترمز کنید .
شکل 15

از خطرناکترین حالت سر خوردن که بیشتر در هنگام صعود رخ می دهد، افتادن از پشت با کمر است که در این حالت حتی می تواند به کله ملق شدن شخص در هنگام صقود هم بی انجامد.
در این وضعیت باید به سرعت کلنگ را در دو دست خود بگیرید و همانطور که با کمر به سمت پایین سر می خورید، تیغه کلنگ را در کنار پهلوی خود و در برف فشار دهید و با یک حرکت چرخش، گردش به وضعیت شماره 1 درآمده و سریعا ترمز کنید.
شاید ترمز کردن در این روش برای دفعات اول تمرین، کمی مشکل باشد ولی با کمی تکرار به راحتی می توانید آنرا اجرا کنید.
شکل 16

0 comments: