حرکت روی برف- بخش دوم- فرودتهیه و تنظیم : افشين يوسفی
Afshin_yousefi_k2@yahoo.com

عکس ها از کتاب: mountaineering, the freedom of the hills- 4th edition


با توجه به فرارسیدن فصل سرما و پوشیده شدن کوها از برف، لزوم فراگیری اصول اولیه گام برداری و صعود و فرود از مناطق برفی و برفچال ها همواره احساس شده. برای این منظور همیشه توصیه شده که قبل از اینکه به کوه بروید و خود را با کوهستان و خطرات آن درگیر کنید، بهتر است اصول و قوانین اولیه این کار را فرا بگیرید.
توصیه من به شما دوستان کوهنورد این است که قبل از اینکه این موارد را شخصا تجربه کنید یا اینکه سعی کنید آنها را از مقالات و کتاب ها فرابگیرد، این تکنیکها را در کلاسهای کارآموزی یا در نزد اشخاص با تجربه فرابگیرید.


فرود از شیب برفی
هنگامی که شما شیب برفی یا کوهی را صعود می کنید، زمانی هم می رسد که بخواهید به پایین برگردید. هرچند که فرود از شیب های برفی لذت بخش و سریع تر از صعود آن است، ولی یک لحظه غفلت در فرود می تواند خطر ساز باشد.
برای پایین آمدن از شیب های برفی هم چند روش وجود دارد که هر کدام با توجه به شرایط برف و شیب مورد استفاده قرار می گیرند.
اگر سفتی برف متوسط و شیب هم کم بود، می توانید برعکس یک صعود ساده و پشت به شیب و با کندن جای پا با پاشنه، فرود بیایید. در این حالت کلنگ می تواند در دست شما آماده برای ایجاد حمایت یا تعادل باشد ولی نقش اساسی ندارد.
شکل 7
اگر شیب بیشتر و برف سفت تر شد، باید از حمایت کلنگ هم یاری بجویید. به این صورت که ابتدا کلنگ را در برف فرو کرده و به صورت نیم خیز و با کندن جای پا با پاشنه به ترتیب فرود آیید. (ترتیب کلنگ، پا ، پا)
شکل 8


یکی از روشهای محبوب پایین آمدن از شیب ها، روش یخ سر یا کلنگ سخمه است که خود حالت های متفاوتی داردیخ سر در شیب های کم و متوسط به این صورت است که روی پا ها بایستید و روی شیب سر بخورید. در این حالت بهتر است همواره کلنگ را در دستان خود به صورت آماده نگه دارید که در صورت بر هم خوردن تعادل از آن استفاده کنید
شکل 9
روش دیگر برای برفهای سفت با شیب تند تر اینست که از سخمه کلنگ به عنوان ترمز و ایجاد نقطه تعادلی و سر خوردن روی پا ها کمک بگیرید.
در این حالت بدن شما باید به صورت نیم خیز و کلنگ در یک سمت بدن و با دو دست بگیرد و به اندازه لازم در برف فشار دهید تا سرعتتان تنظیم شود
شکل 10


اگر عضلات پای شما در این حالت خسته شد یا اینکه دوست داشته باشید لذت بیشتری از فرود ببرید، می توانید از باسن خود نیز برای سر خوردن استفاده کنید. فقط بیاد داشته باشید که شلوار شما ضد آب یا از جنس گرتکس باشد تا خیس شدن و سرما باعث آزار شما نشود
شکل 11


0 comments: