افراد برگزیده شده به عنوان نفرات تیم ملی کوهنوردی اعزامی به قله برودپیک

آقایان:
۱- امیر حسین جابر انصاری
۲- عباس علی نژاد
۳- حامد کرامت
۴- محمود عیسی آبادی (از تهران)
۵- حسین صالحی (از کرج)
۶- اسماعیل سپهری
۷- مقبل هنرپژوه
۸- محسن آهنگری (از آ.غربی)
۹- مهدی پهلوان (از آ.شرقی)
۱۰- حسن زارع (از لرستان)
۱۱- علی اصغر خاجوند (از مازندران)
۱۲- واسع سید موسوی (از کردستان)
۱۳- محمد نبی عامریان (از کرمانشاه)
۱۴- یاسر جهانگیری (از کهکیلویه و بویراحمد)
ضمنا مقرر گردید یک نفر بعنوان پزشک ، یکنفر بعنوان تصویربردار و یکنفر بعنوان سرپرست تیم و یکنفر بعنوان مشاور ، تیم مذکور را همراهی نماید .


0 comments: