دوره آموزشي پزشکي کوهستان

انجمن کوه نوردان ايران در خرداد ماه 1386 برگزار مي نمايد


دوره آموزشي پزشکي کوهستان
بر طبق استانداردهاي کميسيون پزشکي اتحاديه جهاني کوه نوردي
مدرسين: دکتر حميد مساعديان، دکتر عليرضا بهپور
مدت دوره: 16 ساعت آموزش تئوري در 4 روز و يک روز آموزش عملي در کوهستان
مدارک ثبت نام: 2 قطعه عکس، کپي شناسنامه، رسيد پرداختي به مبلغ 000/200 ريال به حساب انجمن کوه نوردان ايران پس از هماهنگي و ثبت نام خود در ليست کلاس.
سرپرست و مسئول ثبت نام : اسماعيل رضايي (09123279210)
ظرفيت دوره: حداکثر 50
نفرزمان: در روزهاي 29/3/1386 و30/3/86 و 5/4/86 و6/4/86 از ساعت 16 تا 20 جلسات تئوري و آموزش عملي در روز جمعه به تاريخ 18/04/1386 برگزار مي شود.
مکان: تهران، خيابان ولي عصر، بالاتر از زرتشت، کوچه جاويد، مجتمع آموزشي دکتر حسابي
همچنين در پايان به پذيرفته شدگان گواهي شرکت در دوره اعطا مي گردد.

کميته آموزش محمود بهادري


0 comments: