تيم ملي كوهنوردي راهي پاكستان مي‌شود


مشاور فدراسيون كوهنوردي گفت: تيم ملي كوهنوردي ايران اواسط خرداد ماه، تهران را به مقصد پاكستان با هدف صعود به قله برودپيك ترك مي‌كند.
محمد رضا كشاورز با اشاره به نشست حسين هوايي، رئيس فدراسيون با محمد علي آبادي، رئيس سازمان تربيت بدني در خصوص تأمين اعتبار اجرايي تقويم كوهنوردي، عنوان كرد: در پي اين جلسه و با جلب حمايت رئيس سازمان تربيت بدني، بخش اعظم هزينه مورد نياز صعود برودپيك تامين شد.
وي افزود: تيم ملي كوهنوردي در قالب 15 ملي پوش، اواسط خرداد ماه سال جاري، ايران را با هدف صعود به قله 8 هزار متري برودپيك، به مقصد پاكستان ترك مي‌كند.
*اردوهاي انتخابي و آمادگي تيم ملي در چهار مرحله پيگيري شد. پس از پايان آخرين اردو كه هفته گذشته برگزار شد، با نظر كميته هيماليانوردي، از ميان 26 كوهنورد حاضر در آخرين اردو، تركيب نهايي تيم اعزامي بسته خواهد شد.
كشاورز همچنين، از تداوم برگزاري اردوهاي آمادگي بانوان با هدف صعود به قله 7500 متري موستاق آتا در چين خبر داد.


منبع : خبرگزاری فارس

2 comments:

    اخباری از فدراسیون ...

     

    ممنون رضا جان . از احبارت استفاده کردم