حرکت روی برف- بخش اول- صعود


بخش اول - صعود

تهیه و تنظیم : افشين يوسفی
Afshin_yousefi_k2@yahoo.com

عکس ها از کتاب: mountaineering, the freedom of the hills- 4th edition

با توجه به فرارسیدن فصل سرما و پوشیده شدن کوها از برف، لزوم فراگیری اصول اولیه گام برداری و صعود و فرود از مناطق برفی و برفچال ها همواره احساس شده. برای این منظور همیشه توصیه شده که قبل از اینکه به کوه بروید و خود را با کوهستان و خطرات آن درگیر کنید، بهتر است اصول و قوانین اولیه این کار را فرا بگیرید.
توصیه من به شما دوستان کوهنورد این است که قبل از اینکه این موارد را شخصا تجربه کنید یا اینکه سعی کنید آنها را از مقالات و کتاب ها فرابگیرد، این تکنیکها را در کلاسهای کارآموزی یا در نزد اشخاص با تجربه فرابگیرید.


صعود از شیب های برفی
یکی از ساده ترین اصول صعود از شیب های برفی، کندن جای پا در برف با نوک و کناره پنچه پا (کفش کوه) است. برای این منظور میتوانید رو به شیب ایستاده و با پنچه پا به برف ضربه بزنید و با درست کردن جای پا در برف به صعود خود ادامه دهید.
در این زمان اگر برف کمی سفت بود، کلنگ پای سوم کوهنورد میتواند به یاری شما آید و با قرار دادن کلنگ در برف و ایجاد حمایت و تعادل موقت به برف ضربه بزنید.
( یکی از کاربردهای کلنگ ایجاد تعادل و حفظ حمایت موقت برای شخص درحال صعود است)
شکل 1برای صعود در این حالت (با استفاده از کلنگ) به چند صورت میتوان عمل کرد.
اول اینکه روش صعود شما در شیب به صورت مستقیم و عمود بر شیب باشد.
در این حالت باید کلنگ را با دو دست در برف فرو کنید و به ترتیب پاها را در برف بکوبید و بالا آیید. (ترتیب گلنگ ، پا، پا )
شکل 2حالا اگر در حین صعود به برف سفت برخورد کردید که دسته کلنگ در برف فرو نرفت، میتوانید از تیغه کلنگ با توجه به شکل زیر برای برقرای و حمایت موقت استفاده کنید.
شکل 3در هنگام تراورس و صعود به صورت مورب باید به ترتیب زیر عمل کنید:
اول کلنگ را در دست سمت کوه بگیرید و سپس با فرو کردن کلنگ در برف و ایجاد حمایت، پاها را به ترتیب از پهلو به برف بکوبید و جای پا درست کرده و صعود کنید.
شکل 4در این حالت ممکن است قصد صعود زیگزاک یا مورب را داشته باشید. برای دور زدن و صعود بازوی دیگر مسیر عبور، باید به ترتیب زیر عمل کنید.
در هنگام صعود به نقطه ای می رسید که می خواهید دور بزنید. اول کلنگ را در فرو کرده و اینبار دو دستی آنرا می گیرید. سپس با 3 حرکت (ضربه پا ) جهت حرکت را عوض کرده و در جهت مخالف شروع به صعود می کنید. در این حالت کلنگ از دستی به دست دیگر تغییر موقعیت میدهد. توجه داشته باشید که همواره کلنگ در دست کوه قرار داشته باشد.
شکل 5

یکی دیگر از روش های بکار گیری کلنگ در تراورس ها ، گرفتن کلنگ از بدنه و فرو کردن سخمه به شکل زیر است. این روش برای مناطقی توصیه می شود که عبور از آن، خطر و ریسک کمتری داشته باشد. چون در این حالت کلنگ نمی تواند به خوبی نقش حمایت و تکیه گاه سوم را ایفا کند و فقط برای عبور های موقت و سریع و ایمن است.
شکل 6


0 comments: