تشريح نحوه سقوط اسماعیل محامد از ديواره شروينگروه كوهنوردي همت شميران جزييات نحوه سقوط يكي از سنگنوردان اين گروه هنگام تمرين روي ديواره شروين منطقه دربند را تشريح كرد.
اسماعيل محامد يكي از سنگنوردان گروه كوهنوردي همت شميران اوايل هفته جاري هنگام صعود به ديواره شروين دچار حادثه شد و پس ازسقوط جان سپرد.
به گزارش ايرنا، اين گروه روز چهارشنبه اعلام كرد كه گروه سنگنوردي همت شميران درقالب دو گروه دونفره اين شروع را آغاز كرده و در نهايت زير كلاهك ديواره اقدام به فرود نمود.
دركارگاه نهايي فرود به علت ريزشي بودن مسير واتكا به كارگاهها، حمايت موجود در مسير موجب جدا شدن يكي از ميخها وايجاد شوك و پاره شدن طنابچه و باعث آزاد شدن كارگاه حمايت و درنهايت سقوط يكي ازكوهنوردان تيم بنام اسماعيل محامد مي‌گردد كه از ارتفاع ‪۲۰۰‬متري سقوط ودردم جان مي‌سپارد.
پيكر اين مرحوم با كمك جمعي ازكوهنوردان وكميته تجسس و نجات فدارسيون كوهنوردي به پايين منتقل و تحويل پزشك قانوني مي‌شود كه طي مراسمي در بهشت زهرا به خاك سپرده مي‌شود.


روحش شادمنبع خبر
منبع عکس: گروه کوهنوردی همت شمیران

0 comments: