كاشفان فروتن غار عليصدر


میراث‌خبر پیش از مرگ " فریدون اسماعیل‌زاده " با او به گفتگو نشسته بود و در این نشست از چگونگی کشف غار علیصدر ناگفته ها بیان شد ...... .

جاذبه‌هاي گردشگري_اگر روزگاري گذر شما به غار عليصدر معروف همدان افتاد و در انبوه تالارها ودالان هاي آن درزير نور چراغ ها به گشت وگذار مشغول شديد بدانيد روزگاري مرداني تنها با اندك وسايل و با اطلاعات كم به دل تاريكي زدند تا اين غار راكشف كنند. يكي ازاين مردان فريدون اسماعيل زاده است كه به تنهايي وبه سختي دور از روزگار گم شده در هياهوي پول و سياست در يكي از كوچه هاي تنگ و باريك اين كلانشهر بي دروپيكر روز را به شب ميرساند و دريغ كه حتي تابلويي در ورودي غار به كشف آنها اشاره كند. همه آنها مرده‌اند و فقط او مانده و تا چند سال ديگر كه او هم برود، انگار كه هيچ گاه حضور نداشته اند......

برای خواندن ادامه مطلب به اینجا سر بزنید

0 comments: