هميشه همينجوري بوده

هميشه همينجوري بوده!!!
هر وقت بخواي كه حركتي كني بايد با نيروهاي نگهدارنده بجنگي و هر چند كه هزينه‌اش رو خودت پرداخت مي‌كني ولي ادعاهاي بي‌پايان مدعيان رو هم بايد پاسخ بگي.
چند ساليه كه وبلاگ و وبلاگ‌نويسي راه افتاده و تمام اين سالا با وجود ارزشها و امكاناتي كه در اين محيط پيدا مي‌شه ازش فاصله گرفتم چون مي‌دونستم كه كار فرهنگي خيلي انرژي‌بره و نوع انرژي‌اش قابل مقايسه با كارهاي اجرايي نيست. براي مني كه از وقتي خودمو شناختم آروم نداشتم و در تمام جنبه‌هاي زندگي‌ام چه ورزشي و چه شغلي و چه بقيه وجوح، هيجان و كنش، واكنشهاي فيزيكي و ملموس عنصر هميشه حاضر رفتارام بوده و هست، قرار گرفتن تو محيطي كه نشه از دست عوامل و موجودات كسالت آور راحت شد، خيلي ترسناك بود وهست و برا همين ازش اجتناب مي‌كنم.
با وجود همه اين نگراني‌ها حالا عضو هيئت تحريريه وبلاگ باشگاه ما هستم و دلگرمي‌ام به دوستان با ارزشيه كه اينجا دور هم جمع شدن.
از همون ابتدا تصميم گرفتم كه كار خودمو بكنم و حواسمو جمع كنم تا تو تله نيافتم. تله چند موجود بيماري كه با ولگردي در محيط مجازي و بانامهاي مجازي و نوشتن وبلاگها و كامنتهاي مجهول‌الهويه محيط رو متشنج مي‌كنن.
فكر كردم بهترين راه چيه تا مثل خيلي از بزرگواراني كه در اين راه خيلي هم زحمتكش هستن و انرژي صرف مي‌كنن براي چندتا مزاحم بي‌ارزش انرژي مصرف نكنم.
در مشورتي كه با با تجربه‌ها و قديمي‌ترها داشتم يك توصيه را وجه اشتراك همه نصيحت‌ها ديدم و اون نديده گرفتن مطلق بود. كاري كه با‌وجود گله‌مندي و اعتراض بعضي خواننده‌ها تا همين امروز ادامه دادم.
اما يك موضوع باعث شد كه همين يك‌بار و فقط همين يكبار واكنشي به رفتار زشت اونها داشته باشم كاري كه هفته گذشته كردند.
در هفته گذشته در تعدادي از وبلاگها به نام من كامنتي گذاشته شد و در آن ضمن نوشتن شعار شبهه آميز شهرت بهتر است يا صداقت آدرس وبلاگ داستان كوه نوشته آقاي رامين شجاعي ذكر شد.
به نظرم اين اقدام مرحله بعدي رفتارهاي ساديسمي اين عده به حساب مي‌‌آد كه شايد تكامل هم پيدا كنه.
راهي كه براي مقابله به نظرم رسيد هم خودم‌رو تا حدودي محدود مي‌كنه و هم نقض نديده گرفتن مطلقه ولي فكر كردم كه براي يك بار اشكالي نداشته باشه و اميدوارم اين واكنش من رو، به حساب اهميت خودشون نگذارن.


من (كاظم فريديان) در هفته گذشته در هيچ وبلاگ كوهنوردي كامنت ننوشته‌ام و تا اطلاع بعدي هم از اين كار خود‌داري خواهم كرد.

0 comments: