صعود قله کلون بسته از گردنه دیزین - 4165 متر
*****

عنوان برنامه : صعود قله کلون بستک ( 4165 متر )
زمان اجرا برنامه : جمعه - 17 /1/85
سرپرست برنامه : جواد قارائی
تعداد اعضاء تیم : 8 نفر
لیلا اسفندیاری - سوگل پور رجب - بدری ولیان - حامد کرامت – حامد مهرزاد – حسین ابوالحسنی – سعید صبور – کاظم فریدیان

خلاصه برنامه :
حرکت از تهران به سمت گردنه دیزین : 6 صبح از تهران
گردنه دیزین ( بعد از صرف صبحانه در فشم ) : 8:30 صبح
قله کلون بسته ( 4165 متر ) : 13:15بعد ازظهر
بازگشت گردنه دیزین : 16بعد از ظهر

روز جمعه ; هوائی صاف و آفتابی ; سپیدی برفها را صد چندان کرده بود .
از پائین دستها می توانستی ; پودر برف را که رقصان در فضا رها شده و محو میگردید را بر تارک بلندیها و یال ها ببینی .... برای آنان که بر این مناظر آگاهند ; حکایت باد است و سرمای کوه و هیجان صعودی دلچسب در دل سفیدی برف .
و چشم انداز تکراری ولی زیبا و ناب که تا یادم میآید با دیدنش به وجد میآیند و بر زبان جاری ; که : " دماوند رو ببینید ........ "


0 comments: