مجلس ترحیم مادر گرامی همنوردان و مربیان ارزشمند
سعید جواهر پور - حسن جواهر پور
در روز دوشنبه - 14 / اسفند / 85
در مسجد النبی نارمک
واقع در میدان هفت حوض
منعقد می گردد
از کلیه اعضاء و سروران گرامی جهت حضور در این مجلس دعوت بعمل می آوریم
*****
وبلاگ باشگاه ما از طرف هیات مدیره و اعضاء باشگاه کوه نوردی و اسکی دماوند
ضمن عرض تسلیت به این بزرگواران از خداوند متعال آرزوی آمرزش برای روح آن مرحومه را داشته و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت دارد

0 comments: