آخرین موقعیت برای صعود - سیمون مورو


بر اساس آخرین تماس انجام شده توسط سیمون مورو ( 1/ اسفند /85 ) از کمپ اصلی برودپیک ، وی وضعیت برنامه را اینگونه توضیح می دهد : " بنظر می رسد هوا در حال بهتر شدن می باشد و ما برای دو روز ( پنجشنبه و جمعه – 3و4/ اسفند ) دید مناسب و هوای خوبی داشته باشیم "
" اعلام پیش بینی هوای برنامه ما توسط " کارل گبل " اتریشی انجام می شود ، پیش بینی های وی تاکنون اشتباه نبوده و من امیدوارم این بار نیز درست از آب در بیاید . "
" مطابق پیش بینی هوای اعلام شده ، شدت باد از 10 کیلومتر در ساعت به 30 کیلومتر در ساعت ( در ارتفاعات ) افت خواهد کرد . "
با این حساب جمعه ( 5 / اسفند / 85 ) برای ما روز صعود خواهد بود .
در واقع این آخرین موقعیت برای صعود سیمون مورد می باشد ; چرا که باربرها برای حمل بار و بازگرداندن آن به پائین به طرف کمپ اصلی حرکت کرده اند .

0 comments: