چند اصطلاح فنی - بخش اول


چند اصطلاح فنی

شما تا چه اندازه با اصطلاحات انگلیسی در ورزش کوهنوردی مخصوصا کوهنوردی فنی آشنا هستید؟؟؟
آیا تا کنون به کلمه ای برخورد کرده اید که معنی آنرا ندانید؟ در زیر ما شما را با چند اصطلاح رایج در صعود های فنی آشنا میکنیم.
اگر شما هم چند اصطلاح جدید و نو بلد هستید، آنرا برای ما ارسال کنید تا دیگران هم از آن بهره مند شوند.


Rock climbing
سنگنوردی: واژه ای عمومی برای تمامی صعود ها و درگیری صعود کننده بر روی سنگ یا صخره


Indoor gym climbing
به مجموعه ای از رشته های ورزش سنگنوردی که فقط در سالنهای تمرینی و برروی دیواره مصنوعی صورت میگیرد ، اطلاق می شود که شامل : بولدرینگ ، صعود های سر طناب ، صعود های سرعتی می شود


bouldering
این رشته هم یکی از زیرمجموعه های ورزش سنگنوردی می باشد که احتیاج به هیچ ابزاری ندارد . خصوصیت این رشته که هم در داخل سالن و هم در طبیعت انجام می پذیرد در تعداد حرکات ( گیره گیری ) آن است، معمولا تعداد حرکت کم ولی با تکنیک بالائی انجام می پذیرد ( در مسیر ها و سنگ های کوتاه ) و از جمله رشته های سنگنوردی می باشد که دارای رقابت در مسابقات است .


Top roping
این عبارت بیان کننده روش خاص در سنگنوردی نبوده بلکه اشاره به سیستم حمایت سنگنورد دارد . وبژگی آن این است که طناب صعود کننده از بالا او را در حمایت نگاه می دارد .
در این وضعیت حمایت کننده ، میتواند صعود کننده را بر روی کارگاه و از بالا (حمایت از بالا) مراقبت نموده و یا از پایین و بصورت قرقره شخص را حمایت کند


Sport climbing
یا سنگنوردی ورزشی ، شکل ساده ای از ورزش سنگنوردی است که صعود کنندگان خود را درگیر تکنیک های پیچیده استفاده از ابزار و یا وضعیت های خاص که در صعود دیواره ها وجود دارد، نمیکنند بلکه صرفا سنگنوردی را به صورت یک ورزش صرف و با اهداف رقابتی انجام میدهند. تنها تکنیکهایی که سنگنوردان در این رشته مورد استفاده قرار می دهند شامل حالتهای (position), تکنیکهای حرکتی برای صعود روی مسیر های دشوار است.


Traditional climbing
صعود کلاسیک سنگنوردی یا همان صعود کرده ای است
به این ترتیب که هر جا که سرطناب صعود میکند و ابزارهای میانی میگذارد نفر دوم بعد از صعود آنها را جمع میکند.

Mountain climbing
کوهنوردی به معنای بالا رفتن از کوه در مسیرهائی که دارای درگیری های فنی می باشد . لزوم فراگیری آموزش های مختلف در ارتباط با صعود و کوه ، استفاده از ابزار و ادوات کوه نوردی و کسب تجارب مناسب از ویژگیهای ضروری این فعالیت است .


Ice climbing
واژهای عمومی برای ورزش یخنوردی. درگیری با یخ چه از آبشارهای یخی گرفته تا یخچالهای عظیم


Mixed climbing
صعود مسیرهای که هم درگیری با یخ و هم درگیری با سنگ داشته باشد و در لغت به معنای صعود های ترکیبی است


mountaineering
کوهنوردی: واژه ای به معنای عام برای تمام فعالیتهایی که منجر به درگیری شخص ورزشکار با محیط کوه میشود. و خود به رشته های متفاوت و تخصصی دیگر تقسیم میشود


Dry tooling
چیزی مابین سنگنوردی و یخنوردی است. در واقع میتوان گفت سنگنوردی با ابزارهای یخنوردی (تبر یخ و کارامپون)


Big wall climbing
سنگنوردی و صعود دیواره های بلند که طول آنها از 50 متر یا دو طول طناب بیشتر باشد. در این رشته سنگنورد باید به غیر از تکنیکهای حرکتی برای صعود از تکنیکهای استفاده از ابزارهای سنگنوردی و و طناب هم اطلاعات و تبحر کافی داشته باشد


با تشکر
منتظر نظرات شما هستیم

افشین یوسفی afshin_yousefi_k2@yahoo.com

0 comments: