گزارش سيون مورو از كمپ اصلي برودپيك


17 ژانویه 2007 - 27/دی/1385
" سیمون مورو" و " شاهین " ( کوهنورد محلی ) در معرض سرمای شدید و بادهای سهمگین قرار گرفته و در کمپ اصلی برودپیک گیر کرده اند . اما آنها در نظر دارند امروز حرکتی به سمت کمپ یک داشته باشند .
سیمون گزارش می کند " هوا هنوز بد است و ما نمی توانیم خورشید را ببینیم . دمای هوا بشدت سرد و درطی روز 30- درجه می باشد.
" باد همچنان خیلی قوی بر روی ارتفاعات بالاتر کوه می وزد . ما می توانیم صدای زوزه باد را کمپ اصلی بشنویم ."
" امروز، شاهین و من صعودی سریع را به کمپ اول به منظور، بررسی شرایط ، وضعیت کوه و همچنین ارزیابی آمادگی جسمانی مان آغاز می کنیم . ما برای شب به کمپ اول باز خواهیم گشت ، زیرا هنوز بصورت کامل هم هوائی نداریم ." ( بالگرد آنها را ، از اسکادرو در ارتفاع 2000 متر در مدت یک ساعت به ارتفاع 5000 متر رسانده است . )
****

0 comments: