مراسم ختم مرحوم مهدی عزیزی


*******
از خداوند متعال برای روح پرشور" مهدی عزیزی " این همنورد گرامی طلب آمرزش و برای خانواده محترم ایشان صبر خواستاریم
******
با تشکر از پرستو ابریشمی برای ارسال این اعلان

0 comments: