با وجود برپا شدن کمپ سوم ; پیشگامان تیم لهستان مجبور به برگشت شدند .
به گزارش رسیده از کمپ اصلی نانگاپاربات ، پنجمین تلاش تیم ; با پیشگامی رابرت و پرژمک ، بعد از برپائی کمپ 3 در ارتفاع 6300 متری بعلت طوفان و کولاک برف با شکست روبرو شده است . وزش بادهای سهمگین مانع از ادامه مسیر شده و دو کوهنورد تیم دچار سرمازدگی شده اند . در ضمن یکی از چادرهای کمپ دوم نیز از دست رفته است .
در روز 14 ژانویه ( یکشنبه 24/دی/85 ) همه اعضاء تیم به کمپ اصلی برگشتند و این در حالی است که مسیر بالای کمپ 3 هنوز مرتب و ثابت گذاری نشده است . با این شرایط به نظر میرسد ; برنامه توان انجام تلاش دیگری را نداشته باشد .
این آخر کار است ؟
اعضاء تیم به اندازه کافی از نظر روحی و جسمی بخاطر طولانی شدن فعالیت در کوهستان آن هم در بدترین شرایط دچار فرسودگی شده اند . تصمیم در باره سرنوشت برنامه طی ساعتها ویا چند روز آینده گرفته خواهد شد .
" ما نیازمند تجزیه و تحلیل موقعیت ; محاسبه میزان توانائی ; شانس ها و خطرات هستیم و از همه بیشتر می بایست پیش بینی وضع هوا را در نظر بگیریم . "
******

0 comments: