سیمون مورد در کمپ اصلی برودپیک


شب گذشته ( سه شنبه شب – 26/10/85 )سیمون مورو از کمپ اصلی گزارشی ارسال کرد ." ما با استفاده از بالگرد ارتش پاکستان در کمپ اصلی برودپیک فرود آمدیم ; در ارتفاعی نزدیک به 5000 متر ; بعد از 10 روز انتظار در اسکاردو ، در حالیکه نسبت به آینده برنامه نگران بوده و تقریبا تسلیم مشکلات شده بودیم ، ناگهان در روز یکشنبه ( 24/10/85 ) خبر موافقت ارتش برای در اختیار گذاردن بالگرد ما رو شوکه کرد . و بدنبال آن ، ما و تمام محموله مان را در کمپ اصلی فرود آورد . "
" دمای دیروز هوا در کمپ اصلی به 25- در بعد ازظهر و 30- در شب رسید . در کمپ اصلی برف کمی وجود دارد و وضعیت روی کوهها خوب به نظر می رسد ; در عین حال می توان صدای وزیدن بادهای قوی را از قسمتهای بالای کوه از همین جا شنید . "
سیمون مورو ; کوهنورد ایتالیائی از 20 روز پیش در اسکارد – پاکستان بسر برده است . برنامه او بخاطر مشکلات بار ; هوای بد و سایرمعضلات با تاخیر روبرو می باشد و تا پیش از این ارتش پاکستان در مورد درخواست وی برای در اختیار قرار دادن بالگرد جهت حمل او و محموله اش به کمپ اصلی جواب رد داده بود ......
*********

0 comments: