بهمن علت اصلی احتمالی حادثه
" .... در صعود سال 1996 بر روی کوه اورست و درکمپ یک ، از دو کوهنورد که لبخند می زنند و درحال تقسیم کردن غذائی یخ زده و خشک هستند ، عکسی گرفتیم ... " .
" ... یکی دو سال بعد بر روی همان مسیر ، همآن زن به سرعت فشنگ در پشت سرما صعود میکرد و بدنبال او مردی خسته ، در جائیکه اکسیژن کم بود ، می جنگید تا نفس بکشد .... آن مرد می خندید و می گفت " من هرگز به او نخواهم رسید ... " .
در آن زمان همه ما درسالهای 30 یا اوائل 40 عمر بودیم .
10 سال بعد اسکات فیشر ، گوران کوروپ ، کریستین بوسکوف و همسرش همگی از بین ما رفته اند.
تنها جنگ و کوهستان می توانند با جوانان اینگونه رفتار کنند .
نوامبر سال گذشته ، کریستین بوسکوف و چارلی فولر درحالیکه مشغول بررسی قلل صعود نشده در چین بودند ، مفقود شدند و بر طبق برنامه به آمریکا بازنگشتند .
تجسس ها درمنطقه به سختی اطلاعاتی در مورد آنها و محل دقیق فعالیتشان می داد ، تا هفته پیش که جسد چارلی فولر پیدا شد
جنازه چارلی چهارشنبه گذشته در ارتفاع 5300 متری درمسیر قله ای 6200 متری در استان سی چوان یافت شد . بیشتر بخشهای فوقانی بدن او در برف مدفون شده بود اما پاهایش بیرون بود با توجه به این شواهد گفته شد احتمالا علت مرگ قرارگرفتن درمعرض بهمن بوده است .
شرکت " جنون کوهستان " هم درمورد چارلی اینگونه گزارش می دهد . " پیکر چارلی درواریزه های بهمن درپای قله ای درمنطقه صخره ای " جیان " از برف پوشیده شده است و اضافه می کند ، جسد کریستین همچنان مفقود است . "
گروه تجسس علی الرغم تجسس کامل به شعاع 20 تا 30 متری جسد چارلی هنوز نتوانسته اند از کریستین اثری پیدا کنند .
جستجو تا بهار آینده به حالت تعلیق خواهد ماند
اعضای گروه " جنون کوهستان " می گویند ما به همراه مسئولین در چین به جستجو در جهت یافتن پیکر کریستین ادامه خواهیم داد ، گرچه بعلت بارش برف تلاشهای ما در امر تجسس به حالت تعلیق می ماند . با آغاز زمستان احتمالا تلاشها تا رسیدن بهار 2007 بی حاصل خواهد بود. "
" ...... کوهنوردی علاقه و اشتیاق آنها بود و آنان زندگی خود را بر سر آنچه بیش از هر چیزی دوست داشتند از دست دادند. "
افزایش اعتبار و تهیه وجه برای ادامه تجسس
در این راستا در تاریخ 4ژانویه گروه " جنون کوهستان " در سیاتل مراسمی در بزرگداشت کریستین و چارلی برگزار خواهند کرد که دراین مراسم به جمع آوری پول جهت ادامه تجسس برای یافتن پیکر کریستین نیز اقدام خواهند کرد.
کمیته تجسس بوسکوف / فولر، نیز در تاریخ 3 ژانویه مراسمی برگزار می کند .
******
مترجم : مینو ضابطیان

0 comments: