فصل نامه کوه - شماره 45


فصل نامه کوه – شماره 45
سال دوازدهم – زمستان 85
قیمت : 12000 ریال – 112 صفحه
فهرست مطالب :
شناخت اولویت ها - دکتر حسن صالحی مقدم
عبور از لوت سرزمین کلوت های بی پایان - فرامرز پارسی
صعود زمستانی خط الراس اشترانکوه - هیات کوهنوردی الیگودرز
تالاب گاوخونی - دکتر افشین ایران پور
بازگشتی شجاعانه ... فقط 150 متر به قله دائولاگیری مانده بود - مهدی اعتمادی فر
کیش کیه ؟!! - رحیم دانائی
کوه کلاهون - ابوالحسن میر عمارتی
قله آزاد کوه ... مسیر شناسای صعود قلل البرز مرکزی - اکبر هاشمی نزاد
اورامان ، آتشی به جای مانده از تمدنی کهنسال - سلام اسماعیل سرخ
راهپیمائی در ارتفاع صفر - گروه کوهنوردی آلاله تهران
پیکره سنگی باباداوود (بهرام و اژدها) - جعفر سپهری
تکنیک ها و روش های برگزاری جلسات - مهدی داورپور
غار آبیشو - دکتر حمیدی ( گروه چکاد رشت )
تبرگان – روز آب – روز دماوند - عباس محمدی
مسیر ذکاهی به شیت - اکبر داداشی ( گروه بابک زنجان )
رویکردی تازه به سرمازدگی ( بیماری سنگ و یخ ) - دکتر حمید مساعدیان
مشخصات فنی طناب های کوه نوردی - هادی فوقانی
قانون .... و کوه نوردی ( بررسی مسئولیتهای ناشی از رفتار حادثه زا ) - مهری ( طاهره ) جعفری
الکساندر روچکین یا همان لوکوموتیو روسی - شاپور صمصام
کمک های اولیه در کوه ( انجام اقدامات اولیه را در زخم ها جدی بگیرید ) - وحید عرفانی
مهارت های اولیه : عبور از رودخانه - وارطان زاکاریان
گذری بر کوه های افغانستان ( قله نوشاخ ) - مهدی عمیدی
بهمن – برف - وارطان زاکاریان
اصول و تجهییزات مخصوص صعود های زمستانی - امیر ساسان مهجور
پیشنهادی جدید برای درجه بندی مسیرهای قله های منطقه هیمالیا - وارطان زاکاریان
کوه نوردی توام با اسکی - منیژه برزگر
کوه عریان ( نانگاپاربات ) - قسمت 11 - رینهولد مسنر - جمشید هدایت نسب
در هوای رقیق – فصل 12 – جان کراکوئر - فاطمه تیموری
کوکوشکا و 14 قله 8000 متری – قسمت 7 – جرزی کوکوشکا - جمشید هدایت نسب
یاد یار ، یاد قدیر - سایت خبرگزاری میراث فرهنگی
کوه ها و آدم ها – نانگاپاربات - علی پارسائی
نکات فنی - علی پارسائی
ابنترنت ( اطلاعات کوهنوردی در اینترنت ) - علی پارسائی
گیاهان داروئی – مرزه - نرگس روحانی
فرار از مرگ – از حوادث درس بیاموزیم - جواد موصلی
از میان نامه ها - علی فرضی - مدیر قرارگاه رودبرک
سازمان جهانی اینتر اسکی - شهریار بیگی
اخبار فدراسیون
اخبار انجمن کوه نوردان ایران
اخبار دیده بان کوهستان
اخبار و نامه های رسیده

0 comments: